АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

2012-08-17 19:50:29

 

             Монгол улсын Засгийн газрын 2008 оны 67 тоот тогтоолын дагуу 2009 оны 07-р сарын 03-ны өдрөөс хуучнаар аймгийн Газрын алба болон Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн албадын чиг үүргийг нэгтгэн аймаг орон нутгийн хэмжээнд газрын харилцаа, барилга захиалагчийн албадын чиг үүргийг нэгтгэн аймаг орон нутгийн хэмжээнд газрын харилцаа, геодези зураг зүй, хот байгуулалт, барилга, орон сууц нийтийн аж ахуйн талаархи хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, орон нутагт мэргэжил арга зүйн бодит дэмжлэг үзүүлэх зорилго бүхий Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар байгуулагдаад байна. Тус газар нь одоогоор ГХБГЗЗГ-аас баталсан бүтцийн дагуу

Ангилал : Танилцуулга | Нийтэлсэн : BMB | Уншсан (349) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

2014 ОНД ГУДАМЖ ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИНЭ

2014-04-01 10:56:41

Аймгийн Засаг даргын 2014 оны 01-р сарын 03-ны өдрийн а/03 тоот захирамжаар “ГУДАМЖ ТӨСӨЛ”-ийн ажлын хэсгийг аймгийн Газрын харилцаа, Барилга, Хот байгуулалтын газарын мэргэжилтэн Д.Болорхүүгээр ахлуулж , Ерөнхий архитектор, Эрдэнэбулган сумын Засаг даргын орлогч, холбоо, цахилгаан, дулаан, цэвэр бохир усны мэргэжлийн байгууллагуудын ерөнхий инженерүүдийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан.

Энэ ажлын хүрээнд  хотын төв доторхи 8,5 км хатуу хучилттай авто зам, 7 уулзварын өргөтгөл шинэчлэлийн ажил, тохижилтын ажлын хүрээнд гудамж талбай, ногоон байгууламж, явган замын ажлуудын зураг төслийн тендер зарлагдан

-“ЭлЭйАйДи” групп ХХК /1, 2-р багц/,

-“Эй Ди И Пи” ХХК /3, 4 –р багц/,

-“Танил санаа” ХХК /замын уулзвар/,

-“Мон Аз” ХХК /4, 5 –р багц/ шалгарч зураг төсвийн ажил хийгдэж байна.

 

Нийтэлсэн : BMB | Уншсан (37) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

2014 онд төсөл сонгон шалгаруулах зарчмаар эзэмшүүлэх газар

2014-02-26 16:56:40

Аймгийн Засаг даргын 2014 оны  ...  дугаар сарын       -ны

өдрийн       дугаар захирамжийн хавсралт

                                                                               

2014 онд төсөл сонгон шалгаруулах зарчмаар эзэмшүүлэх

газрын хэмжээ, зориулалт, байршил, хугацаа, үнэ

 

Газар эзэмшүүлэх хэлбэрүүд

 

Газрын хэмжээ /га/

 

Зориулалт

 

Байршил

 

Үнэ

Хугацаа /жил/

Төсөл сонгон шалгаруулалт явуулах он, сар, өдөр

 

Ерөнхий тавигдах шаардлага

Тусгай тавигдах шаардлага

1

Төсөл сонгон шалгаруулалт

 

0,1

Зочид  буудал

Ундарга ХХК-ны баруун тал

2 700 000

20

2014.04.16

 12 цаг

1, Орчны хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг архитектороор батлуулах

2, Баригдах барилгын зургийг эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар ажлын зургийн түвшинд гүйцэтгэж, батлгаажуулан аймгийн ерөнхий архитектортой зөвшилцсөн байх

 

3,  Байгаль очинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэсэн байх

 

 

Зочид буудалд тавих ерөнхий шаардлага MNS4588: 2008

-       Давхарын тоо-6 ба түүнээс дээш лифттэй 4,5 одтой

2

Төсөл сонгон шалгаруулалт

 

0,1

 

Зочид  буудал

Шинэ зуун засварын газрын зүүн талд

2 700 000

 

20

2014.04.16

 12 цаг

3

Төсөл сонгон шалгаруулалт

 

0,1

 

ШТС

Шинээр баригдах авто вокзал, тээвэр оншилгооны төвийн зүүн талд

 4 800 000

 

20

2014.04.16

 12 цаг

ШТС, барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийн ерөнхий шаардлага MNS 4628-98          газ, бензин, шатах тослох материал, худалдаа үйлчилгээ

3

Төсөл сонгон шалгаруулалт

 

0,1

 

ШТС

Цагаан давааны ард

 4 800 000

 

20

2014.04.16

 12 цаг

4

Төсөл сонгон шалгаруулалт

 

0,05

Худалдаа үйлчилгээ

Дэд бүтэц МСҮТ-ийн баруун талд

1350 000

 

20

2014.04.16

 12 цаг

 Худалдааны газар түүний үйлчилгээ ерөнхий шаардлага MNS 5021-2007

-       Давхарын тоо-3 ба түүнээс дээш

5

Төсөл сонгон шалгаруулалт

0,12

Хуульчдын ордон

Шинэ хороолол                                        / Нисэх буудал /

3 240 000

20

2014.06.05

 12 цаг

-       Давхарын тоо-3 ба түүнээс дээш

6

Төсөл сонгон шалгаруулалт

0,25

Эм ханган нийлүүлэх төв

6 750 000

20

2014.06.05

12    цаг

Эмийн санд тавигдах нийтлэг шаардлага MNS 5260:2008              - Давхарын тоо-3 ба түүнээс дээш

7

Төсөл сонгон шалгаруулалт

0,1

Эх нялхсын эмнэлэг

Хэрэгцээ ХХК-ын баруун талд

2 700 000

20

2014.04.16

 12 цаг

Төрөлжсөн нарийн эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагааMNS5203:2002

-       Давхарын тоо-3 ба түүнээс дээш

8

Төсөл сонгон шалгаруулалт

1

Барилгын  материалын үйлдвэрлэл/бетон зуурмаг,чулуу бутлан ангилах үйлдвэр байгуулах/

Үйлдвэрийн район

18 000 000

20

2014.04.23

 12 цаг

MNS6419-2013 

Барилгын материалын үйлдвэрийн нийтлэг асуудал  91,100,01

9

Төсөл сонгон шалгаруулалт

0,47

Хүлэмжийн аж ахуй

5-баг Баянбулаг

4230 000

20

2014.04.23

 12 цаг

 Байгаль очинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэсэн байх

Газар тариалан ба ойн аж ахуйн нийтлэг асуудал 62.020.01

10

Төсөл сонгон шалгаруулалт

0,47

Хүлэмжийн аж ахуй

5-баг Баянбулаг

4230 000

20

2014.04.23

 12 цаг

11

Төсөл сонгон шалгаруулалт

00,47

Хүлэмжийн аж ахуй

5-баг Баянбулаг

4230 000

20

2014.04.23

 12 цаг

12

Төсөл сонгон шалгаруулалт

00,47

Хүлэмжийн аж ахуй

5-баг Баянбулаг

4230 000

20

2014.04.23

 12 цаг

 

      Нийт дүн

43.8

 

 

 

 

 

 

 

 
Нийтэлсэн : BMB | Уншсан (40) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

2003-2013 онд өссөн дүнгээр Газар өмчлөгч иргэдийн дэлгэрэнгүй мэдээ

2013-12-17 17:48:46

Ангилал : Газар өмчлөл | Нийтэлсэн : BMB | Уншсан (63) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

**no title

2013-12-17 17:47:05

Өмчилсөн газраа улсын бүртгэлд бүртгүүлэн баталгаажуулалтын явц зарим сумдад хангалтгүй явагдаж байна. Аймгийн төв Эрдэнэбулган суманд 88,2%, Өндөр-Улаан 77.1%, Жаргалант 60,2, Батцэнгэл 58.3%, Ихтамир 58.0%зэрэг 5 сумдад 58-аас дээш хувьтай хэрэгжиж байна. Хайрхан 22,2, Цэнхэр 22,1, Эрдэнэмандал 27,3 хувьтай байна

 

Ангилал : Газар өмчлөл | Нийтэлсэн : BMB | Уншсан (7) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Газар өмчлөгч иргэдийн өмчлөх эрхийн баталгаажуулалтын талаар

2013-12-17 17:45:50

Нийт гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчлөгч 11678 иргэдээс 6488иргэн газар өмчлөх эрхээ улсын бүртгэлд бүртгүүлэн баталгаажуулсан бөгөөд 55.5хувьтай байна. Үүнээс аймгийн төвд 3681 газар өмчлөгч иргэдээс 3298иргэн баталгаажуулан явц 89.6хувьтай байна

Өмчилсөн газраа улсын бүртгэлд бүртгүүлэн баталгаажуулсан иргэдийн хувь

Ангилал : Газар өмчлөл | Нийтэлсэн : BMB | Уншсан (22) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Газар өмчөлийн явц байдлыг оноор харуулбал

2013-12-17 17:43:04

Ангилал : Газар өмчлөл | Нийтэлсэн : BMB | Уншсан (20) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Газар өмчлөлийн явц аймгийн хэмжээнд – 12,7 хувьтай байна.

2013-12-17 17:39:17

Ангилал : Газар өмчлөл | Нийтэлсэн : BMB | Уншсан (11) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

2003-2013 онд газар өмчилсөн иргэдийн тоо, газрын хэмжээ /га/

2013-12-17 17:38:18

Ангилал : Газар өмчлөл | Нийтэлсэн : BMB | Уншсан (28) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

2003-2013 он. Газар өмчлөлийн явц, байдал

2013-12-17 16:52:47

Аймгийн хэмжээнд өссөн дүнгээр 11678иргэн 1007,82 га газрыг өмчлүүлсэн байна. Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 6340иргэн эзэмшиж байгаа 480,95га газрыг, шинээр 5303иргэнд 514,69га газрыг, аж ахуйн зориулатаар 35 иргэнд 12,18 га газрыг тус тус өмчлүүлээд байна. 2008 оны 05-р сарын 22-ны өдрөөс өмнө гэр бүлийн хэрэгцээнд дундаа хамтран өмчилсөн иргэдийн хамтран өмчлөгчөө салгуулах хэлцлийг үндэслэн аймаг, сумын Засаг даргын 214 удаагийн захирамжаар 1033 иргэний хамтран өмчлөгчийг салгаж, 3246 иргэнд шинээр газар өмчлөх эрх үүсгээд байна.

  Газар өмчлөгч иргэдийн тоо сумаар харуулбал

Ангилал : Газар өмчлөл | Нийтэлсэн : BMB | Уншсан (12) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй